Ιορδάνογλου, Δήμητρα [Συγγραφέας]. Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στις σύγχρονες οργανώσεις