1. Έννοια
  2. Διοίκηση επιχειρήσεων -- Στατιστικές μέθοδοι