Ιορδάνογλου, Δήμητρα [Συγγραφέας]. Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στις σύγχρονες οργανώσεις

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Ελληνικά