Προτίμηση χεριού και κώδικας Braille : σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα και εκπαιδευτικές εφαρμογές - Αθήνα: Gutenberg, 2017

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
Αθήνα: Gutenberg, 2017
143 σελίδες ; 21 εκατοστά
978-960-01-1856-8