Παπαδημητρίου, Βασίλης [Συγγραφέας]. Προτίμηση χεριού και κώδικας Braille: σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα και εκπαιδευτικές εφαρμογές

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2017
  3. Ελληνικά