Προτίμηση χεριού και κώδικας Braille : σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα και εκπαιδευτικές εφαρμογές - Αθήνα: Gutenberg, 2017

  1. Manifestation
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Παπαδημητρίου, Βασίλης
  4. Αθήνα: Gutenberg, 2017
  5. 143 σελίδες ; 21 εκατοστά
  6. 978-960-01-1856-8