Προτίμηση χεριού και κώδικας Braille : σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα και εκπαιδευτικές εφαρμογές - Αθήνα: Gutenberg, 2017

  1. Έκδοση
  2. Παπαδημητρίου, Βασίλης
  3. Αθήνα: Gutenberg, 2017
  4. 143 σελίδες ; 21 εκατοστά
  5. 978-960-01-1856-8