Δίκαιο περιβάλλοντος = Lehrbuch des umwel trechts - Τέταρτη έκδοση αναθεωρημένη συμπληρωμένη. - Αθήνα: Unibooks, 2019

  1. Έκδοση
  2. Παναγόπουλος, Θεόδωρος Ι.
  3. Τέταρτη έκδοση αναθεωρημένη συμπληρωμένη
  4. Αθήνα: Unibooks, 2019
  5. 572 σελίδες ; 24 εκατοστά
  6. 9786185304621
  7. Βιβλιογραφία: σελίδες 83-87.
Εξώφυλλο έκδοσης