Παναγόπουλος, Θεόδωρος Ι.

 1. Πρόσωπο
 2. Άνδρας
 3. 1942
  • Ο Θεόδωρος Ι. Παναγόπουλος, εγεννήθη στην Αθήνα το 1942. Είναι Καθηγητής Δηµοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήµιο Πειραιώς και διδάκτωρ της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Freiburg i. Br., της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας. Διδάσκει Γενικό Δηµόσιο Δίκαιο, Οικονοµικό Δηµόσιο Δίκαιο, Υπαλληλικό Δίκαιο και Δίκαιο Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήµιο Πειραιώς. Το τελευταίο µάθηµα εδίδαξε επίσης κατ’ ανάθεση επί δεκαετία στο Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης. Είναι Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών του Τµήµατος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Πειραιώς.

   Είναι µέλος Ελληνικών και διεθνών επιστηµονικών εταιρειών και έχει συµµετάσχει σε πολλά επιστηµονικά συνέδρια του κλάδου του. Είναι µέλος του Επιστηµονικού Συµβουλίου του Επιµελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιµότητας, καθώς και της Ειδικής Επιτροπής της Εκκλησίας της Ελλάδος για την Οικολογία.

   Εθνικός εκπρόσωπος στις Βρυξέλλες για το Περιβάλλον στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα COST (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research for Global Environment). Συνδιοργανωτής µε το Ελεγκτικό Συνέδριο 13 ετησίων Επιστηµονικών Συµποσίων µε αντικείµενο επίκαιρα νοµικά θεωρητικά και νοµολογιακά ζητήµατα, σε συνεργασία µε Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα και Δικηγορικούς Συλλόγους.

   Stamoulis