Δίκαιο περιβάλλοντος = Lehrbuch des umwel trechts - Τέταρτη έκδοση αναθεωρημένη συμπληρωμένη. - Αθήνα: Unibooks, 2019

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Παναγόπουλος, Θεόδωρος Ι.
  4. Τέταρτη έκδοση αναθεωρημένη συμπληρωμένη
  5. Θεοδώρου Ιω. Παναγόπουλου
  6. Αθήνα: Unibooks, 2019
  7. 572 σελίδες ; 24 εκατοστά
  8. 9786185304621
  9. Βιβλιογραφία: σελίδες 83-87.
Εξώφυλλο έκδοσης