Χρύσης, Αλέξανδρος Α. (1958-) [Συγγραφέας]. Φιλοσοφία της ιστορίας : εισαγωγικές προσεγγίσεις από τους αρχαίους στον Marx

  1. Work (Individual)
  2. Ελληνικά