Χρύσης, Αλέξανδρος Α. (1958-) [Συγγραφέας]. Φιλοσοφία της ιστορίας : εισαγωγικές προσεγγίσεις από τους αρχαίους στον Marx

Έργο (αυτοτελές έργο)
Ελληνικά