Φιλοσοφία της ιστορίας : εισαγωγικές προσεγγίσεις από τους αρχαίους στον Marx - Αθήνα: Κριτική, 2004

  1. Manifestation
  2. Χρύσης, Αλέξανδρος Α. (1958-)
  3. Αθήνα: Κριτική, 2004
  4. 240 σ.,21 εκ.
  5. Επιστημονική Βιβλιοθήκη
  6. 978-960-218-366-3
Φωτογραφία εξωφύλλου του βιβλίου Φιλοσοφία της Ιστορίας