Μικρο-αστική λειτουργία και οργάνωση στην Ελλάδα - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2010

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Λύτρας, Ανδρέας Ν.
  4. Πρώτη έκδοση
  5. Ανδρέας Ν. Λύτρας
  6. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2010
  7. 381 σελίδες ; 22 εκατοστά
  8. 97896024207
  9. Βιβλιογραφία σελίδες [371]-381
Εξώφυλλο έκδοσης