Μικρο-αστική λειτουργία και οργάνωση στην Ελλάδα - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2010

  1. Manifestation
  2. Λύτρας, Ανδρέας Ν.
  3. Πρώτη έκδοση
  4. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2010
  5. 381 σελίδες ; 22 εκατοστά
  6. 97896024207
  7. Βιβλιογραφία σελίδες [371]-381
Εξώφυλλο έκδοσης