Λύτρας, Ανδρέας Ν. [Συγγραφέας]. Μικρο-αστική λειτουργία και οργάνωση στην Ελλάδα

Έργο (αυτοτελές έργο)
2010
Ελληνικά
Λύτρας, Ανδρέας Ν.
  • Η μελέτη αυτή αφορά στην κοινωνική και πολιτική ανάλυση των μικρών παραγωγών στις πόλεις, κατά τη μεταπολεμική περίοδο. Σ' αυτήν την ανάλυση εγκιβωτίζονται κρίσιμες διαδικασίες και σημαντικά γεγονότα για τη σύγχρονη Ελλάδα. Εφόσον ο αναγνώστης αποστασιοποιηθεί από το ρόλο του παρατηρητή των περιγραφών και των επιχειρημάτων, είναι ενδεχόμενο να αναγνωρίσει, ως κοινωνός την καθημερινή μας πραγματικότητα.

    Biblionet