Οι επιπτώσεις του κατώτατου μισθού στην αγορά εργασίας της Ελλάδας : μια εμπειρική ανάλυση - 1η έκδοση. - Αθήνα: Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε., 2020

  1. Manifestation
  2. Πασσάς, Κωνσταντίνος
  3. 1η έκδοση
  4. Αθήνα: Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε., 2020
  5. 55 σελίδες : εικόνες
  6. Μελέτες ; 52.
  7. 9789607402950
  8. Click Here
  9. Μισθοί και ημερομίσθια | Εργασιακές σχέσεις