Πασσάς, Κωνσταντίνος

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. Ελλάδα