Πασσάς, Κωνσταντίνος [Συγγραφέας]. Οι επιπτώσεις του κατώτατου μισθού στην αγορά εργασίας της Ελλάδας : μια εμπειρική ανάλυση

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2020
  3. Ελληνικά
  4. Μισθοί και ημερομίσθια | Εργασιακές σχέσεις