Γυναίκες ανάμεσα στην εργασία και την οικογένεια εν μέσω κρίσης : μελέτες περίπτωσης - 1η έκδοση. - Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 2016

  1. Έκδοση
  2. Θανοπούλου, Μαρία (1953-) | Τσίγκανου, Ιωάννα
  3. 1η έκδοση
  4. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 2016
  5. 248 σελίδες : πίνακες
  6. 9789606834189
  7. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές
  8. Πατήστε εδώ
  9. Γυναίκες | Οικονομικές συνθήκες | Οικογενειακές σχέσεις | Εργασία και οικογένεια