Θανοπούλου, Μαρία (1953-) [Επιμελητής]. Γυναίκες ανάμεσα στην εργασία και την οικογένεια εν μέσω κρίσης : μελέτες περίπτωσης