Γυναίκες ανάμεσα στην εργασία και την οικογένεια εν μέσω κρίσης : μελέτες περίπτωσης - 1η έκδοση. - Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 2016

Bibliographic Info

Manifestation
1η έκδοση
248 σελίδες : πίνακες
9789606834189
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές
  • Γυναίκες | Οικονομικές συνθήκες | Οικογενειακές σχέσεις | Εργασία και οικογένεια