Σκέψη, αργή και γρήγορη : συμπεριφορική οικονομική, μηχανισμοί λήψης αποφάσεων, γνωσιακή επιστήμη - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Κάτοπτρο, 2013

 1. Manifestation
 2. Kahneman, Daniel
 3. Παπαδοπούλου, Βίκυ
 4. Μάμαλης, Αλέξανδρος
 5. Πρώτη έκδοση
 6. Αθήνα: Κάτοπτρο, 2013
 7. 722 σελίδες ; 21 εκατοστά
 8. 9789606717574
 9. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές, λεξιλόγιο και ευρετήριο
  • Ευχαριστίες
   Εισαγωγή
   Δύο συστήματα
   Ευρετικές και μεροληψίες

   Υπερβολική εμπιστοσύνη
   Επιλογές
   Δύο εαυτοί
   Συμπεράσματα
   Σημειώσεις
   Λεξιλόγιο
   Ευρετήριο

   Politeia