9789606717574 - Σκέψη, αργή και γρήγορη.docx

 1. Ψηφιακό Αρχείο
  • application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  • 9789606717574 - Σκέψη, αργή και γρήγορη.docx
  • docx
 2. 1.2 MB
 3. Αρχείο doc πλήρως επεξεργασμένο (fully processed)
 4. Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το Νόμο 4672/2020 για εντυποανάπηρα άτομα, και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις του Νόμου 2121/1993.
 5. Ψηφιοποιημένο Βιβλίο: Σκέψη, αργή και γρήγορη