Σκέψη, αργή και γρήγορη : συμπεριφορική οικονομική, μηχανισμοί λήψης αποφάσεων, γνωσιακή επιστήμη - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Κάτοπτρο, 2013

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Kahneman, Daniel
 4. Παπαδοπούλου, Βίκυ
 5. Μάμαλης, Αλέξανδρος
 6. Πρώτη έκδοση
 7. Αθήνα: Κάτοπτρο, 2013
 8. 722 σελίδες ; 21 εκατοστά
 9. 9789606717574
 10. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές, λεξιλόγιο και ευρετήριο
  • Ευχαριστίες
   Εισαγωγή
   Δύο συστήματα
   Ευρετικές και μεροληψίες

   Υπερβολική εμπιστοσύνη
   Επιλογές
   Δύο εαυτοί
   Συμπεράσματα
   Σημειώσεις
   Λεξιλόγιο
   Ευρετήριο

   Politeia