Μπαγιόνας, Αύγουστος (1931-2005) [Συγγραφέας]. Διαλεκτική και πολιτική στον πρώιμο Μάρξ