Διαλεκτική και πολιτική στον πρώιμο Μάρξ : τέσσερες μελέτες - Πρώτη έκδοση. - Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών, 1977

  1. Manifestation
  2. Μπαγιόνας, Αύγουστος (1931-2005)
  3. Πρώτη έκδοση
  4. Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών, 1977
  5. 158 σελίδες ; 20 εκατοστά
  6. 960530015X
  7. Περιλαμβάνει βιβλιογραφία: σελίδες (151-158)
Εξώφυλλο έκδοσης