Μπαγιόνας, Αύγουστος (1931-2005) [Συγγραφέας]. Διαλεκτική και πολιτική στον πρώιμο Μάρξ

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 1977
  3. Ελληνικά