Η συμβουλευτική ψυχολογία στην ειδική αγωγή : ερευνώντας τα σύγχρονα δεδομένα - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2015

 1. Manifestation
 2. Συριοπούλου-Δελλή, Χριστίνα Κ.
 3. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2015
 4. xii, 258 σελίδες ; 24 εκ.
 5. 9786185196127
 6. Politeianet
  • Πρόλογος
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η Συμβουλευτική Ψυχολογία
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Κοινωνική και Εκπαιδευτική πολιτική στην Ειδική Αγωγή
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Συμβουλευτική Ψυχολογία στην Ειδική Αγωγή
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Μεθοδολογία και Εφαρμογές στην Επαγγελματική Συμβουλευτική
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Θεωρητικό υπόβαθρο της Συμβουλευτικής
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Τεχνικές καταγραφής και αξιολόγησης στη Συμβουλευτική για άτομα με αναπηρία και
   ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Η Διαμόρφωση της ταυτότητας των ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και η Συμβουλευτική Ψυχολογία
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ο ρόλος της οικογένειας παιδιών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Προγράμματα Συμβουλευτικής Ψυχολογίας για άτομα με αναπηρία και ειδικές ανάγκες
   Επίλογος
   Συντομογραφίες

   Politeianet