Συριοπούλου-Δελλή, Χριστίνα Κ. [Συγγραφέας]. Η συμβουλευτική ψυχολογία στην ειδική αγωγή

  1. Work (Individual)
  2. Ελληνικά
    • Η συμβουλευτική εμφανίστηκε ως συστηματική προσπάθεια καθοδήγησης των εφήβων στην επιλογή επαγγέλματος (Parsons, 1909, ΗΠΑ). Απέβλεπε κυρίως στην κοινωνική και εργασιακή προσαρμογή και την επιτυχή ένταξη στις παραγωγικές διαδικασίες. Εξελισσόμενη η συμβουλευτική άντλησε περιεχόμενο από την Ψυχολογία και διεύρυνε τους στόχους προς τις κατευθύνσεις της κοινωνικής προσαρμογής ατόμων ανεξαρτήτως ηλικίας, της αυτογνωσίας, της διευκόλυνσης των ατόμων μπροστά σε διλήμματα, της υπέρβασης συναισθηματικών και ψυχολογικών αδιεξόδων κ.λ.π. Στο διευρυμένο πλαίσιό της συμπεριλαμβάνεται και η ειδική αγωγή, αφού πλέον οι σκοποί της Συμβουλευτικής και της ειδικής αγωγής τέμνονται και αλληλοσυμπληρώνονται. Υπό την έννοια αυτή, η "Συμβουλευτική στην ειδική αγωγή" σκοπό έχει να ενημερώσει, να καθοδηγήσει, να διευκολύνει τα άτομα με ειδικές ανάγκες να προσαρμοστούν εκπαιδευτικά, επαγγελματικά και κοινωνικά. Περιλαμβάνει επίσης, πέραν των ατόμων με ειδικές ανάγκες, και το οικογενειακό τους περιβάλλον, παρέχοντας ψυχολογική υποστήριξη και καθοδήγηση. Το βιβλίο επιχειρεί να καλύψει το κενό στην ελληνική βιβλιογραφία της συμβουλευτικής, καθόσον αφορά στη συμβουλευτική στην ειδική αγωγή.

      Biblionet