Διαλέτη, Ανδρονίκη [Συγγραφέας]. Ιστορία της Βενετίας και της βενετικής αυτοκρατορίας, 11ος-18ος αι : κοινωνία, οικονομία, πολιτισμός

Έργο (αυτοτελές έργο)
Ελληνικά