1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Βενετία (Ιταλία) (Γεωγραφικό Όνομα)
    2. Ιστορία (Έννοια)