Ιστορία της Βενετίας και της βενετικής αυτοκρατορίας, 11ος-18ος αι : κοινωνία, οικονομία, πολιτισμός - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015

 1. Έκδοση
 2. Διαλέτη, Ανδρονίκη | Πλακωτός, Γεώργιος | Πούπου, Άννα
 3. Βαλερή, Ερριέτα | Μπενβενίστε, Ρίκα
 4. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015
 5. εικονογράφηση
 6. Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα Κάλλιπος
 7. 978-960-603-426-8
 8. Ιστοσελίδα συγγράμματος
  • 1. Ο βενετικός μύθος στο παρελθόν και το παρόν : συμβολισμοί, αφηγήσεις, ιστοριογραφικές διαδρομές 2. Μεταξύ Ανατολής και Δύσης : η συγκρότηση της βενετικής αυτοκρατορίας 3. Κυβερνώντες και κυβερνώμενοι : ιδεολογία, πολιτική ισχύς και κοινωνικές ιεραρχίες στη μητρόπολη και την αυτοκρατορία 4. Από την εμπορική ηγεμονία στην πρωτοεκβιομηχάνιση : μετασχηματισμοί και προσαρμογές μεταξύ τοπικής και διεθνούς οικονομίας 5. Βενετία, η πόλη των «ξένων» : ιεραρχήσεις, ενσωματώσεις και αποκλεισμοί 6. Καθημερινότητα, ταυτότητες και τα όρια του επιτρεπτού : ιδιωτικός και δημόσιος βίος 7. Μνήμες και βλέμματα : αναπαραστάσεις του βενετικού παρελθόντος στον κινηματογράφο
  • Το σύγγραμμα αποτελεί εκτεταμένη και επικαιροποιημένη εισαγωγή στην κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική ιστορία της Βενετίας και της βενετικής Αυτοκρατορίας. Χρονικά καλύπτει την περίοδο από τον 11ο αιώνα, όταν τίθενται τα θεμέλια της εμπορικής και ναυτιλιακής ανάπτυξης και αποικιακής επέκτασης της Βενετίας, έως τον 18ο αιώνα, όταν το βενετικό κράτος καταλύεται από τα ναπολεόντεια στρατεύματα. Το σύγγραμμα καλύπτει ένα ευρύ γεωγραφικό φάσμα, καθώς επικεντρώνεται αφενός στη Βενετία, διερευνώντας την πορεία ενός μεσαιωνικού αστικού κέντρου που σταδιακά εξελίχθηκε σε ναυτική αυτοκρατορική υπερδύναμη, και αφετέρου στη συγκρότηση της βενετικής αυτοκρατορίας στην ιταλική ενδοχώρα, τη Δαλματία και την Ανατολική Μεσόγειο. Στόχος του συγγράμματος είναι η γνωριμία των φοιτητών και φοιτητριών με την ιστορία του βενετικού κράτους και η εξοικείωση τους με τις βασικές θεματικές και τα θεμελιώδη ερμηνευτικά εργαλεία που έχουν ανανεώσει την ευρωπαϊκή ιστοριογραφία τις τελευταίες δεκαετίες κατά τις οποίες η ιστορία της Βενετίας βρέθηκε στην αιχμή του ερευνητικού ενδιαφέροντος. Το σύγγραμμα αναλύει τις οικονομικές και κοινωνικές δομές και διαδικασίες που κατέστησαν τη Βενετία εμπορική υπερδύναμη, ενώ ταυτόχρονα στρέφεται σε ζητήματα της καθημερινότητας, υιοθετώντας οπτικές που αντλούν από την πολιτισμική ιστορία, την ιστορία του φύλου και τη θεωρία της συγκρότησης των ταυτοτήτων. Με αφετηρία το βενετικό παράδειγμα ανιχνεύονται σημεία σύγκλισης και απόκλισης μεταξύ μητρόπολης και κτήσεων ως προς ποικίλες πτυχές της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτισμικής ζωής. Το τελευταίο κεφάλαιο φιλοδοξεί να αποτελέσει γέφυρα μεταξύ του παρελθόντος και της σύγχρονης πολιτισμικής παραγωγής, μελετώντας τις αφηγήσεις και αναπαραστάσεις του βενετικού παρελθόντος στον κινηματογράφο. Τα σύγγραμμα θα καλύπτει πλήρως μαθήματα σχετικά με την ιστορία του βενετικού κράτους, ενώ θα μπορούσε επίσης να αξιοποιηθεί σε μαθήματα ευρωπαϊκής, μεσαιωνικής και νεότερης ιστορίας και ιστορίας του νέου ελληνισμού.