Φύλο και κοινωνικές επιστήμες στη σύγχρονη Ελλάδα - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2010

 1. Manifestation
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Μπακαλάκη Αλεξάνδρα | Αβδελά, Έφη (1952-) | Ιγγλέση, Χρυσή | Κλαδούχου, Εύη | Λαδά, Αναστασία Σάσα | Παντελίδου Μαλούτα, Μαρία | Πετρινιώτη, Ξανθή | Μακρή - Τσιλιπάκου, Μαριάνθη
 4. Καντσά, Βενετία | Γαλάνη-Μουτάφη, Βασιλική | Παπαταξιάρχης, Ευθύμιος (1954-)
 5. Πρώτη έκδοση
 6. κείμενα: Έφη Αβδελά, Χρυσή Ιγγλέση, Εύη Κλαδούχου, Αναστασία Σάσα Λαδά, Μαριάνθη Μακρή - Τσιλιπάκου, Αλεξάνδρα Μπακαλάκη, Μάρω Παντελίδου Μαλούτα, Ξανθή Πετρινιώτη ; επιμέλεια Βενετία Κάντσα, Βασιλική Μουτάφη, Ευθύμιος Παπαταξιάρχης
 7. Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2010
 8. xi, 273 σελίδες ; 24 εκατοστά
 9. Ανθρωπολογία
 10. 9789602214763
 11. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές
Εξώφυλλο έκδοσης
  • ΠΡΟΛΟΓΟΣ
   ΕΙΣΑΓΩΓΗ
   ΒΕΝΕΤΙΑ ΚΑΝΤΣΑ - ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
   Χρήσεις του φύλου στις κοινωνικές επιστήμες. Ένας συγκριτικός ελληνικός απολογισμός
   1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΗ
   Για το κοινωνικό φύλο στην ανθρωπολογία και την ελληνική εθνογραφία
   2. ΕΦΗ ΑΒΔΕΛΑ
   Η ιστορία του φύλου στην Ελλάδα Από τη διαταραχή στην ενσωμάτωση;
   3. ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΜΑΚΡΗ-ΤΣΙΛΙΠΑΚΟΥ
   Η "γυναικεία γλώσσα" και η γλώσσα των γυναικών
   4. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΣΑΣΑ ΛΑΔΑ
   Φύλο και χώρος. Αρχικές προσεγγίσεις και νέα ερωτήματα ή μεταξύ ορατών και αοράτων
   5. ΧΡΥΣΗ ΙΓΓΛΕΣΗ
   Ψυχολογία και φύλο. Η παρουσίαση μιας απουσίας
   6. ΕΥΗ ΚΛΑΔΟΥΧΟΥ
   Εκπαίδευση και φύλο στην Ελλάδα. Εννοιολογήσεις του φύλου στο χώρο της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης
   7. ΞΑΝΘΗ ΠΕΤΡΙΝΙΩΤΗ
   Η έρευνα για το φύλο στα οικονομικά της εργασίας. Ένας απολογισμός του ερευνητικού έργου
   8. ΜΑΡΩ ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ-ΜΑΛΟΥΤΑ
   Η "ανισότητα των φύλων" ως πρόβλημα πολιτικής. Άρρητες παραδοχές της σύγχρονης πολιτικής ανάλυσης

   Politeianet