Μακρή - Τσιλιπάκου, Μαριάνθη

  1. Πρόσωπο
  2. Γυναίκα