Ιγγλέση, Χρυσή

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Πρόσωπο
Γυναίκα