Εξουσίες επιστημονική ουδετερότητα και εγκληματολογικός λόγος. 50 χρόνια Howard Becker: Whose side are we on? : Συμβολές στο 1ο Συνέδριο της ΕΕΜΕΚΕ, Αθήνα 24-27 Μαΐου 2016 - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Ελληνική Εταιρεία Μελέτης του Εγκλήματος και του Κοινωνικού Ελέγχου, 2018

  • Ιστορία εγκλήματος, κοινωνικού ελέγχου

   Έγκλημα, εγκληματοποίηση

   Πρόληψη, Επιτήρηση, Έλεγχος

   Απονομή Δικαιοσύνης

   Μεταχείριση κρατουμένων/ Μετά τη φυλακή

   Κράτος και ποινικό φαινόμενο

   Εγκληματολογία και Δημόσιες Πολιτικές

   Eemeke