1. Οργανισμός
  2. Επαγγελματική οργάνωση
  3. Ε.Ε.Μ.Ε.Κ.Ε.