Γεωργούλας, Στράτος

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
Φωτογραφία προσώπου
    • Ο Στράτος Γεωργούλας είναι επίκουρος καθηγητής και διευθυντής του Εργαστηρίου Κοινωνιολογίας της Νεότητας, του Ελεύθερου Χρόνου και του Αθλητισμού στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Δίδαξε ως επισκέπτης καθηγητής στο Florida State University, στο University of Toronto, στο University of Damascus, στη Slovak Academy of Science και στο University of Amman. Έχει δημοσιεύσει αρκετές μονογραφίες και επιστημονικά άρθρα στα γνωστικά αντικείμενα της Κριτικής Εγκληματολογίας και Κοινωνιολογίας του ελεύθερου χρόνου και του αθλητισμού.

      Biblionet