Ψηφιακό Βιβλίο: Η πολιτική οικονομία και η κριτική της

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. DOCX
  3. AMELib
  4. Αρχείο σε μορφή κειμένου DOCX
  5. 1094 kb
  6. Με περιορισμούς αναπαραγωγής
  7. Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το Νόμο 4672/2020 για εντυποανάπηρα άτομα, και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις του Νόμου 2121/1993.