Η πολιτική οικονομία και η κριτική της - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Τυπωθήτω, 2006

 1. Έκδοση
 2. Μαυρουδέας, Σταύρος Δ.
 3. Πρώτη έκδοση
 4. Αθήνα: Τυπωθήτω, 2006
 5. 244 σελίδες : διαγράμματα ; 21 εκατοστά
 6. 9604022806
 7. Βιβλιογραφία: σελίδες 243-244
  • πρόλογος
   τμήμα i
   η δημιουργία μιας αυτοτελούς επιστήμης των οικονομικών σχέσεων
   κεφάλαιο 1: εισαγωγή
   κεφάλαιο 2: κλασική πολιτική οικονομία, μαρξιστική πολιτική οικονομία και οικονομικά
   τμήμα ιι
   η κλασική πολιτική οικονομία
   κεφάλαιο 3: τα πρώτα βήματα του καπιταλισμού και οι προπομποί της πολιτικής οικονομίας
   κεφάλαιο 4: η ανάπτυξη του καπιταλισμού και η συγκόοτηση της κλασικής πολιτικής οικονομίας
   τμημα ιιι
   μαρξιστική πολιτική οικονομία η η κριτική της πολιτικής οικονομίας
   κεφάλαιο 5: ο marx και η κριτικη της πολιτικης οικονομιας
   κεφάλαιο 6: η αξιακη θεωρια της αφηρημενης εργασιας και η αναλυση της αξιακης μορφης
   κεφάλαιο 7: η θεωρία της υπεραξίας
   κεφάλαιο 8: το ποσοστό κέρδους, ο μετασχηματισμός των αξιών σε τιμές παραγωγής και το συνολικό κύκλωμα του κεφαλαίου
   κεφάλαιο 9: ο νόμος της αξίας
   κεφάλαιο 10: συσσώρευση και αναπαραγωγή
   βιβλιογραφία

   Politeianet