Ψηφιακό Βιβλίο: Η πολιτική οικονομία και η κριτική της

  1. Digital-item
  2. DOCX
  3. AMELib
  4. Αρχείο σε μορφή κειμένου DOCX
  5. 1094 kb
  6. Με περιορισμούς αναπαραγωγής
  7. Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το Νόμο 4672/2020 για εντυποανάπηρα άτομα και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις του νόμου 2121/1993