Η θεμελίωση του ελληνικού κράτους, 1833-1843 , Η θεμελίωση του ελληνικού κράτους. Οθωνική περίοδος, 1833-1843 - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 1982

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Πετρόπουλος, Ιωάννης Α. (1929-1999) | Κουμαριανού, Αικατερίνη
  4. Πρώτη έκδοση
  5. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 1982
  6. 291 σελίδες ; 21 εκ.
  7. 9789600201857
  8. Τίτλ. εξωφ. : Η θεμελίωση του ελληνικού κράτους. Οθωνική περίοδος, 1833-1843
  9. Βιβλιογραφία: σελίδες 293 - 295
Εξώφυλλο έκδοσης