Πετρόπουλος, Ιωάννης Α. (1929-1999) [Συγγραφέας]. Η θεμελίωση του ελληνικού κράτους, 1833-1843

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 1982
  3. Ελληνικά
    • Πέρασαν 13 χρόνια από τότε πού κυκλοφόρησε το βιβλίο του Ι, Α. Πετρόπουλου, POLITICS AND STATECRAFT IN THE KINGDOM OF GREECE 1833 - 44 (PRINCETON 1968) σ. 646, καί παραμένει ακόμα σχεδόν άγνωστο στο κοινό της Ελλάδας. Η επιρροή ωστόσο του έργου σε μια ομάδα Ελλήνων ιστορικών καί πολιτικών επιστημόνων που οδηγήθηκαν στα πρώτα τους ερευνητικά βήματα από το παράδειγμα του Πετρόπουλου, έχει ασφαλώς τη σημασία της για την εξέλιξη της επιστήμης στη χώρα μας. Η συμβολή του βιβλίου δεν βρίσκεται τόσο στην πρωτοτυπία των θέσεων πού πραγματεύεται, όσο στη σοβαρότητα με την όποια ο συγγραφέας επεξεργάζεται τίς πηγές του και οργανώνει τα συμπεράσματά του. Ο συνδυασμός της επίμονης αρχειακής έρευνας με μεθόδους των κοινωνικών επιστημών μας προσφέρει μια ιστορία πλούσια σε στοιχεία και γόνιμη σε ερμηνευτικές δυνατότητες. [...] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

      Politeianet