Η θεμελίωση του ελληνικού κράτους, 1833-1843 , Η θεμελίωση του ελληνικού κράτους. Οθωνική περίοδος, 1833-1843 - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 1982

  1. Manifestation
  2. Πετρόπουλος, Ιωάννης Α. (1929-1999) | Κουμαριανού, Αικατερίνη
  3. Πρώτη έκδοση
  4. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 1982
  5. 291 σελίδες ; 21 εκ.
  6. 9789600201857
  7. Τίτλ. εξωφ. : Η θεμελίωση του ελληνικού κράτους. Οθωνική περίοδος, 1833-1843
  8. Βιβλιογραφία: σελίδες 293 - 295
Εξώφυλλο έκδοσης