Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της ελληνικής δημόσιας διοίκησης / Λάμπρος Π. Μπαμπαλιούτας. Τόμος Β', Η δευτεροβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση και η Αιρετή Περιφέρεια μετά το Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι» – Νομολογία – Νομοθεσία – Οργανωτικό Πλαίσιο - Δεύτερη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2019

 1. Έκδοση
 2. Μπαμπαλιούτας, Λάμπρος Π.
 3. Μητρόπουλος, Αλέξης Π. (1952-)
 4. Νικολακόπουλος, Ηλίας Κων. (1947-)
 5. Δεύτερη έκδοση
 6. Αθήνα: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2019
 7. 866 σελίδες ; 24 εκ.
 8. 9789606480003
 9. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές και ευρετήριο
Εξώφυλλο έκδοσης
  • ΠΡΟΛΟΓΟΣ - Ηλίας Γ. Νικολόπουλος, Αλέξιος Π. Μητρόπουλος
   ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ Β' ΕΚΔΟΣΗΣ
   ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ Α' ΕΚΔΟΣΗΣ
   ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
   ΕΙΣΑΓΩΓΗ
   Γενικά
   Η διάκριση των διοικητικών συστημάτων
   Η τοπική αυτοδιοίκηση ως σημαντική πτυχή της ελληνικής δημόσιας διοίκησης
   Το συνταγματικό καθεστώς της τοπικής αυτοδιοίκησης
   Κεφ.1: Η μεταρρύθμιση του Καλλικράτη (Ν.3852/2010) και η «απο-πολιτικοποιημένη» (;) (Ν.4325/2015)
   Αποκεντρωμένη Διοίκηση
   Κεφ.2: Η θέσπιση της Περιφέρειας ως Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης β' βαθμού υπό το πρίσμα του «Καλλικράτη» (Ν.3852/2010) και του «Κλεισθένη Ι» (Ν.4555/2018)
   Κεφ.3: Η εκλογική διαδικασία
   Κεφ.4: Η θέσπιση του Περιφερειακού Δημοψηφίσματος στην «σύγχρονη μεταπολιτευτική τοπική δημοκρατία»
   Κεφ.5: Οι εκλογικές δαπάνες και ο ασκούμενος έλεγχος
   Κεφ.6: Το status των Περιφερειακών Αρχών
   Κεφ.7: Οι αρμοδιότητες των Περιφερειών ως αυτοδιοικούμενων μονάδων διοίκησης
   Κεφ.8: Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
   Κεφ.9: Οι Επιχειρήσεις και τα Νομικά Πρόσωπα των Περιφερειών
   Κεφ.10: Η Μητροπολιτική Περιφέρεια Αττικής και η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
   Κεφ.11: Η εποπτεία επί των Περιφερειών ως Ο.Τ.Α. β' βαθμού
   Κεφ.12: Η ευθύνη των οργάνων της Περιφέρειας
   Κεφ.13: Τα οικονομικά και αναπτυξιακά ζητήματα των Περιφερειών
   Κεφ.14: Ζητήματα προσωπικού των Περιφερειών
   Κεφ.15: Το οργανωτικό πλαίσιο της Περιφέρειας ως Ο.Τ.Α. β' βαθμού
   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
   ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
   ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ

   Politeianet