Ελευθερία και κυριαρχία : πολιτική ελευθερία και κυριαρχία στο τρίτο βιβλίο των Πολιτικών του Αριστοτέλη - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Πόλις, 2016

 1. Manifestation
 2. Δημητρίου, Στέφανος
 3. Πρώτη έκδοση
 4. Αθήνα: Πόλις, 2016
 5. 225 σελίδες ; 25 εκατοστά
 6. 978-960-435-504-4
 7. Βιβλιογραφία: σ.ελίδες 217-225
Εξώφυλλο έκδοσης
  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ
   Η ΙΔΕΑ-ΜΑΝΝΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΓΈΝΝΗΣΕ: Δημοκρατία και λαϊκή κυριαρχία
   Δημοκρατικός ρεπουμπλικανισμός και πολιτική αυτονομία. Ποια θεωρία της δημοκρατίας;
   Ο επιμόνως επίκαιρος Μαρξ
   Η πολιτική ελευθερία και η φύση της κυριαρχίας στο Γ' βιβλίο των Πολιτικών του Αριστοτέλη ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
   Η σημασιακή ταυτότητα του όρου "πολιτεία" και ο ορισμός του ερμηνευτικού πλαισίου
   Πότε ένα πολίτευμα είναι ορθό;
   Η εγγενής αξία της πολιτικής συμμετοχής
   Ορισμοί και χρήσεις εννοιών: χρήση της μεθόδου
   ΣΕ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΡΙΣΤΗ Η ΑΡΙΣΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ;
   Τα κριτήρια διάκρισης των πολιτευμάτων
   Παραγωγή, διαίρεση, αξιολογική κατάταξη και προσδιορισμός της ποιότητας των πολιτευμάτων
   Είναι δίκαιο να κατανέμεται δίκαια η εξουσία;
   Δύο κρίσιμα χωρία του Γ' βιβλίου και δύο τύποι επιχειρημάτων για το αν είναι δίκαιη η αναλογική κατανομή της κυριαρχίας
   Η κριτική του Αριστοτέλη στα δύο επιχειρήματα τα αντιμετωπίζει ως σοφίσματα;
   ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΗΚΕΙ Η ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ;
   Είναι η κυριαρχία αγαθό προς αναλογική διανομή;
   Τι ορίζει το δίκαιο πολίτευμα ως προς τον φορέα της κυριαρχίας;
   Ποια ιδέα της δικαιοσύνης προϋποθέτει το δίκαιο και, άρα, ορθό πολίτευμα;
   Τι συνθέτει και τι ορίζει την πολιτική αρετή; Ένα πλατωνικό ίχνος στην αριστοτελική σύλληψη της πολιτικής τέχνης
   ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

   Politeianet