Ελευθερία και κυριαρχία : πολιτική ελευθερία και κυριαρχία στο τρίτο βιβλίο των Πολιτικών του Αριστοτέλη - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Πόλις, 2016

Bibliographic Info

Έκδοση
Πρώτη έκδοση
Αθήνα: Πόλις, 2016
225 σελίδες ; 25 εκατοστά
978-960-435-504-4
Βιβλιογραφία: σ.ελίδες 217-225
Εξώφυλλο έκδοσης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ΙΔΕΑ-ΜΑΝΝΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΓΈΝΝΗΣΕ: Δημοκρατία και λαϊκή κυριαρχία
Δημοκρατικός ρεπουμπλικανισμός και πολιτική αυτονομία. Ποια θεωρία της δημοκρατίας;
Ο επιμόνως επίκαιρος Μαρξ
Η πολιτική ελευθερία και η φύση της κυριαρχίας στο Γ' βιβλίο των Πολιτικών του Αριστοτέλη ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Η σημασιακή ταυτότητα του όρου "πολιτεία" και ο ορισμός του ερμηνευτικού πλαισίου
Πότε ένα πολίτευμα είναι ορθό;
Η εγγενής αξία της πολιτικής συμμετοχής
Ορισμοί και χρήσεις εννοιών: χρήση της μεθόδου
ΣΕ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΡΙΣΤΗ Η ΑΡΙΣΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ;
Τα κριτήρια διάκρισης των πολιτευμάτων
Παραγωγή, διαίρεση, αξιολογική κατάταξη και προσδιορισμός της ποιότητας των πολιτευμάτων
Είναι δίκαιο να κατανέμεται δίκαια η εξουσία;
Δύο κρίσιμα χωρία του Γ' βιβλίου και δύο τύποι επιχειρημάτων για το αν είναι δίκαιη η αναλογική κατανομή της κυριαρχίας
Η κριτική του Αριστοτέλη στα δύο επιχειρήματα τα αντιμετωπίζει ως σοφίσματα;
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΗΚΕΙ Η ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ;
Είναι η κυριαρχία αγαθό προς αναλογική διανομή;
Τι ορίζει το δίκαιο πολίτευμα ως προς τον φορέα της κυριαρχίας;
Ποια ιδέα της δικαιοσύνης προϋποθέτει το δίκαιο και, άρα, ορθό πολίτευμα;
Τι συνθέτει και τι ορίζει την πολιτική αρετή; Ένα πλατωνικό ίχνος στην αριστοτελική σύλληψη της πολιτικής τέχνης
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Politeianet