Διεθνείς σχέσεις : θεωρητικές προσεγγίσεις στα σύγχρονα διεθνή προβλήματα - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2019

 1. Έκδοση
 2. Ηρακλείδης, Αλέξης (1952-)
 3. Πρώτη έκδοση
 4. Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2019
 5. 281 σελίδες ; 24 εκατοστά
 6. 9789600808339
 7. Βιβλιογραφία: σελίδες 271-281
Εξώφυλλο έκδοσης
  • πρόλογος

   κεφάλαιο 1 οι κλασικές σχόλες σκέψης της διεθνούς πολίτικης

   κεφάλαιο 2 οι μεγάλες συζητήσεις

   κεφάλαιο 3 οι σύγχρονες σχολές

   κεφάλαιο 4 εξωτερική πολιτική

   κεφάλαιο 5 ισχύς, ισορροπία ισχύος, στρατηγική, ασφάλεια

   κεφάλαιο 6 πόλεμος

   κεφάλαιο 7 συγκρούσεις

   κεφάλαιο 8 κι ειρηνικη επίλυση των διενέξεων

   κεφάλαιο 9 έθνος, εθνικισμός, αυτοδιάθεση

   κεφάλαιο 10 τα ανθρώπινα δικαιώματα

   κεφάλαιο 11 γεωπολιτική

   κεφάλαιο 12 διεθνείς οργανισμοί, παγκόσμια διακυβέρνηση

   επιλογή βιβλιογραφίας

   ξενόγλωσση βιβλιογραφία και μεταφρασμένη στα ελληνικά βιβλιογραφία

   ελληνική βιβλιογραφία

   Politeianet