Η Ελλάδα από τη μεταπολίτευση στην παγκοσμιοποίηση - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Πόλις, 2008

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
Πρώτη έκδοση
Αθήνα: Πόλις, 2008
438 σελίδες ; 21 εκατοστά
9789604351930
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές
Εξώφυλλο έκδοσης

1 εισαγωγή

η Ελλάδα απο τη μεταπολίτευση στην παγκοσμιοποίηση

2 η μετεμφυλιακή Ελλάδα 1949-1974

3 η μεταπολίτευση και η νέα νομιμοποίηση

4 οι πολιτικές εξελίξεις 1974-2004

5 οι θεσμοί και η εξέλιξη τους

6 πολιτική, εκλογές, συμμετοχή

7 κομματικό σύστημα και κομματικός ανταγωνισμός

8 τα κόμματα. η συγκράτηση και η εξέλιξη τους

9 πολιτική και κοινωνία

10 η πολιτική κουλούρα της δημοκρατικής Ελλάδας

11 επίλογος

παράρτημα πινάκων

βιβλιογραφία

Politeianet